Política de Privacitat

Mitjançant aquesta Política de Privacitat, Estripagecs Mountain Events l’informa de les dades personals que recollim a través dels serveis que ofereix el nostre lloc web, com les tractem, i els drets que en relació amb les seves dades personals i els nostres tractaments li atorga la normativa de Protecció de Dades Personals que ens és aplicable.

Normativa aplicable

Concretament ens aplica:

 1. la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “la LQPD”) i els seus reglaments d'execució, i
 2. el Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, “l’RGPD”).

Així mateix, i en compliment de l'establert en la LQPD en relació amb els fitxers, l'informem que qualsevol dada personal que ens faciliti passarà a formar part dels nostres fitxers degudament inscrits en l'Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

Hem estructurat la informació en els apartats següents per facilitar-li l'accés als punts del seu interès, si bé li recomanem que llegeixi aquesta Política de Privacitat íntegrament:

 1. A qui aplica aquesta Política de Privacitat?
 2. Com obtenim les seves dades personals?
 3. Per a què i amb quina base legal utilitzem les seves dades personals?
 4. Qui és el responsable del que fem amb les seves dades personals?
 5. Amb qui podem compartir les seves dades personals?
 6. Quant temps conservem les seves dades personals?
 7. Quins drets té?
 8. Quines responsabilitats té?
 9. Com protegim les seves dades personals?
 10. Modificacions d'aquesta Política de Privacitat

1. A qui aplica aquesta Política de Privacitat?

Aquesta Política aplica als visitants del nostre lloc web i a totes les persones les dades personals de les quals puguin aparèixer en el nostre lloc web o en el context dels serveis que aquest ofereix.

2. Com obtenim les seves dades personals?

En general, és vostè qui, directa i conscientment, ens proporciona les seves dades personals —per exemple, mitjançant els diferents formularis que hi ha en aquest lloc web—. Les úniques excepcions a aquesta norma general, són:

  • Les fotografies d’esdeveniments que organitza Estripagecs Mountain Events, o en els quals participa, o en les quals Estripagecs Mountain Events consideri que l’interès públic i el dret d’informació prevalen sobre els possibles interessos de les persones la imatge u altres dades personals de les quals es publiquin en el lloc web.
  • Les dades personals que sobre vostè puguin aparèixer, per exemple en qualitat de beneficiari, en els correus electrònics o en les sol·licituds de serveis adreçades a Estripagecs Mountain Events.
  • Les dades personals requerides per a la pròpia organització dels esdeveniments, com poden ser el control de cobertura d'assegurances, confecció de les categories necessàries per a les proves competitives i el·laboració de resultats de dites competicions.
  • Durant i dins el context dels esdeveniments organitzats per Estripagecs Mountain Events, la pròpia organització recull imatges i vídeos dels participants, voluntaris i assistents en caràcter de públic a dits esdeveniments.
  • Les cookies d'aquest lloc web (sobre les quals vostè pot obtenir més informació en nostra Política de Cookies).

3. Per a què les utilitzem les seves dades personals i amb quina base legal ho fem?

Per a publicar informació en el lloc web. Publiquem fotografies o vídeos que poden incloure imatges o altres dades de caràcter personal,  quan considerem que aquestes són proporcionades i necessàries per il·lustrar una informació d’interès públic.

La base legal d’aquest tractament és el seu consentiment i l’interès públic que empara el dret d’informació.

Per a enviar-li informació (newsletters). Recollim el seu correu electrònic, que voluntàriament ens proporciona en subscriure-se’n al nostre servei de newsletters o quan modifica les seves preferències en relació amb aquest servei, per enviar-li les nostres newsletters i, si escau, altres informacions i activitats que puguem considerar del seu interès.

La base legal d’aquest tractament és el seu consentiment.

Per a comunicar-nos en l’àmbit professional amb vostè o amb l’entitat que representa. Recaptem les seves dades de contacte professionals (com, per exemple, el seu correu electrònic i el seu telèfon) per a poder comunicar-nos amb vostè.

La base que legitima aquesta activitat de tractament és el nostre interès legítim en contactar amb vostè en relació amb la seva professió i/o amb l'entitat a la qual vostè pugui representar.

Per a atendre les seves sol·licituds o queixes. Recollim les dades personals de contacte que vostè ens proporciona en els seus correus electrònics o per telèfon, per a atendre les sol·licituds o queixes en relació amb el nostres serveis.

La base legal d'aquest tractament és el consentiment que expressament manifesta en enviar-nos o donar-nos aquestes dades, i el nostre interès legítim en atendre’l.

Per a millorar la seva experiència en el nostre lloc web. Utilitzem cookies per a recollir informació sobre les seves visites al nostre lloc web i la seva interacció amb els nostres continguts. Utilitzem aquesta informació amb diversos propòsits: millorar la seva experiència, poder mostrar-li  continguts en funció dels seus hàbits de navegació i extreure estadístiques agregades. Per a conèixer de manera clara i precisa les cookies que utilitzem, quines són les seves finalitats i com pot configurar-les o desactivar-les, si us plau consulti la nostra Política de Cookies.

El tractament que té com a finalitat millorar la seva experiència té com a base legal el nostre interès legítim en oferir-li el millor servei possible, i el consentiment que voluntàriament ens hagi donat per fer servir les cookies no necessàries.

Per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriors. Podem fer ús de les seves dades personals per a altres finalitats que no siguin incompatibles amb les anteriorment assenyalades (com ara finalitats d'arxiu per raó d’interès públic, finalitats de recerca científica o històrica, o finalitats estadístiques) sempre que això estigui permès per la normativa en vigor en matèria de protecció de dades personals i actuant d’acord amb aquesta i amb la resta de normativa aplicable.

4. Qui és el responsable del que fem amb les seves dades personals?

L'únic responsable de les activitats de tractament de dades personals que aquí es descriuen és Estripagecs Mountain Events. Si en algun moment desitja comunicar-se amb nosaltres per a contrastar opinions sobre les nostres pràctiques de privacitat, o per a realitzar qualsevol consulta relacionada amb les seves dades personals, o si no desitja que continuem fent ús de les seves dades personals o desitja exercir altres drets, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de qualsevol dels següents mitjans:

  • Per correu postal, dirigint-se a Estripagecs Mountain Events, Mirador d'Ordino AD300 Ordino, Principat d’Andorra.
  • Per correu electrònic, adreçant-se a admin@estripagecs.com

Estripagecs Mountain Events no és responsable de les activitats que portin a terme altres llocs web, fins i tot si s’accedeix als mateixos mitjançant enllaços que hi hagi al nostre lloc web. És per això que li recomanem encaridament que llegeixi amb atenció la informació que li proporcionin aquestes altres responsables (especialment les polítiques de privacitat i de cookies de cada lloc web que visiti) abans de donar-los les seves dades personals, i que es comuniqui amb el seu responsable si té alguna inquietud o pregunta.

5. Amb qui podem compartir les seves dades personals?

Estripagecs Mountain Events no cedeix les seves dades personals tret que:

  • Sigui vostè mateix qui ens ho sol·liciti,
  • Tinguem l'obligació legal de fer-ho (per exemple, estem legalment obligats a proporcionar còpies de factures al Departament de Tributs i de Fronteres del Govern d'Andorra quan així ens ho sol·liciti),
  • Necessitem protegir els seus drets, els nostres, els dels nostres empleats, o els de tercers (el que inclou la cessió a la policia per motius de seguretat o a les autoritats de salut per a prevenir la propagació de malalties, per exemple, per a fins de rastreig de contactes), o
  • Necessitem que les tractin els nostres proveïdors de serveis, en el nostre nom (per exemple, per a l’enviament de les newsletters, o per a la gestió i el manteniment dels nostres sistemes d'informació).

Qualsevol transferència internacional que eventualment necessitem dur a terme complirà amb allò que s'estableixi en totes les normatives en vigor que apliquin a Estripagecs Mountain Events.

6. Quant temps conservem les seves dades personals?

Estripagecs Mountain Events conserva les seves dades personals exclusivament durant el temps que durin els tractaments que les requereixen, i després, per a complir amb les obligacions legals que ens apliquin en cada moment (incloent-hi l’obligació de poder demostrar que hem atès una sol·licitud de destrucció de totes les seves dades personals).

Quan no tinguem una necessitat legítima per a retenir alguna de les seves dades personals, les eliminarem o les anonimitzarem i, si això no fos possible (per exemple, perquè es trobin en còpies de seguretat), les emmagatzemarem de manera segura i les bloquejarem per aïllar-les de qualsevol processament posterior fins que sigui possible la seva eliminació.

Concretament, les dades que recollim de les cookies s’esborren al cap de 3 mesos i les que recollim per a la resta de finalitats esmentades en aquesta política no s’esborren en tant vostè no ens ho demani.

7. Quins drets té?

Té dret a obtenir confirmació sobre si Estripagecs Mountain Events ha recollit o no alguna dada personal seva.

A continuació li expliquem quins altres drets té i com exercir-los.

Drets associats a les normatives del Principat d'Andorra. En cas que es trobi físicament al Principat d’Andorra o fora de la Unió Europea quan consulti o utilitzi els serveis del nostre lloc web, la LQPD li atorga els següents drets:

Drets associats a les normatives de la Unió Europea. Si, per contra, vostè es troba a la Unió Europea quan consulta o utilitza els serveis del nostre lloc web, a més d'estar emparat per la LQPD ho estarà també per l’RGPD, que li confereix addicionalment els següents drets (veurà que en alguns casos, les úniques diferències amb els ja atorgats per la llei andorrana es redueixen als terminis d'atenció i a l'Autoritat de Control prop de la qual vostè pot presentar una reclamació, en l'eventual cas que consideri que no hem satisfet els seus drets):

On i com pot exercir els seus drets. Per a que vostè pugui exercir els seus drets, Estripagecs Mountain Events posa a la seva disposició els següents mitjans:

  1. Mitjançant l’enviament a Estripagecs Mountain Events d’una sol·licitud escrita adreçada a Estripagecs Mountain Events, a la nostra adreça postal indicada en l’apartat 4 d’aquesta política, indicant-nos un mitjà de contacte amb vostè per poder respondre a la seva sol·licitud, o demanar-li més informació. Agrairíem que indiques en el sobre “Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals”.
  2. Mitjançant l’enviament a Estripagecs Mountain Events del corresponent formulari (que trobarà a continuació), a l'adreça de correu electrònic admin@estripagecs.com, indicant en l'assumpte Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals.

En tots dos casos, si no ens és possible comprovar que vostè és qui diu ser, li sol·licitarem que si us plau ens remeti una còpia del seu passaport o document nacional d’identitat oficial per a poder assegurar-nos de respondre únicament a l'interessat o al seu representant legal, havent d'aportar en aquest darrer cas un document acreditatiu de la representació.

Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l'exercici dels seus drets, l'informem que podrà presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control del seu país, o dirigint-se a aquest efecte a l'Agència andorrana de Protecció de Dades (APDA).

8. Quines responsabilitats té?

En facilitar-nos les seves dades, vostè ens garanteix que les dades facilitades són exactes i completes. Igualment, ens confirma que respon de la veracitat de les dades personals que ens ha comunicat i que les mantindrà convenientment actualitzades de manera que responguin a la seva situació real, fent-se responsable de les dades personals falses i inexactes que pogués proporcionar-nos, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que de la seva inexactitud poguessin derivar-se.

No ens pot facilitar dades personals d'altres persones tret que estigui justificat en relació amb els serveis que ens sol·licita. En qualsevol cas, si ens facilita les dades personals de tercers assumeix la responsabilitat d'informar a aquests tercers, prèviament a facilitar-nos les seves dades personals, sobre totes les disposicions previstes en aquesta política de privacitat, i es fa responsable de la licitud d'aquestes dades personals i de transmetre els drets que dites terceres tenen sobre les seves dades personals.

En els casos en els quals hagi de facilitar-nos dades personals d'un menor de 16 anys o d'una persona que tingui els seus drets limitats, en fer-ho s'obliga a comptar amb l'autorització dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela. Sense aquesta autorització, resta prohibit que ens faciliti qualsevol dada personal d’aquestes persones.

9. Com protegim les seves dades personals?

Estem totalment compromesos amb la protecció de la seva privacitat i les seves dades personals. Hem elaborat el registre de totes les activitats de tractament de dades personals que porta a terme Estripagecs Mountain Events, i hem analitzat el risc que pot suposar-li cadascuna d’aquestes activitats, així com implementat les salvaguardes legals, tècniques i organitzacionals adequades per a evitar, en la mesura del possible (ja que el risc zero no existeix), l'alteració de les seves dades personals, el seu mal ús, perduda, robatori, accés, o tractament no autoritzat. Mantenim convenientment actualitzades les polítiques de privacitat i cookies d’aquest lloc web per a assegurar que li proporcionem tota la informació que tenim sobre el tractament de les seves dades personals. Hem signat clàusules de protecció de dades i contractes d'encarregat de tractament amb tots els nostres proveïdors de serveis, atesa la necessitat que cadascun té de tractar dades personals. Restringim l'accés a dades personals a aquells empleats que realment necessitin conèixer-les per a realitzar algun dels tractaments esmentats en aquesta política, i els hem format i conscienciat sobre la importància de la confidencialitat i el manteniment de la privacitat i seguretat de la seva informació, així com sobre les mesures disciplinàries que implicaria qualsevol eventual infracció en aquesta matèria.

10. Modificacions d'aquesta Política de Privacitat

Actualitzarem aquesta política quan sigui necessari per a reflectir-hi eventuals canvis que s’hi produeixin, per exemple, quan entri en vigor la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals. Si hi ha canvis substancials en aquesta política o en la forma en què Estripagecs Mountain Events pensi utilitzar les seves dades personals, li ho notificarem abans que entrin en vigor enviant-li una notificació o publicant un avís prominent en aquesta web, i vostè tindrà l'opció d'exercitar els seus drets tal com l’hem informat en una secció anterior. En qualsevol cas, li recomanem que revisi periòdicament aquesta política de privacitat per a saber com protegim les seves dades personals.

Si té alguna pregunta sobre aquesta política, no dubti a comunicar-nos-la enviant un correu a admin@estripagecs.com

Última actualització: 2 de febrer de 2022

No et perdis ni un detall!

No enviem correu brossa! Llegeix la nostra política de privacitat per a més informació.